Palvelut

Toimitilat

Hyvä toimitila on kokonaisuus, joka muodostuu useista tekijöistä. Tilojen toimivuus on avainasemassa, mutta myös ulkonäkö ja kustannustehokkuus ovat asioita, joihin kannattaa panostaa. Kokemuksemme tilaratkaisuista kannattaa hyödyntää jo alusta lähtien. Rakennamme toimitilat KVR-urakkana suunnittelusta alkaen.

Uuteen toimitilaan on vain viiden askeleen matka!

Tarve uusille toimitiloille riittää. Hoidamme mielellämme asiakkaan toimitilaprojektin täydellisenä avaimet käteen -toteutuksena, tai vaihtoehtoisesti rakennamme tilat asiakkaan toivomaan valmiusasteeseen.

1.

Kartoitus

Teemme tarkan toimitilatarpeiden kartoituksen asiakkaan kanssa, jotta meillä on selkeä yhteinen näkemys uusista toimitiloista.

2.

Ideointi ja suunnittelu

Toimitilat ideoidaan yhdessä asiakkaan ja arkkitehdin kanssa. Ammattilainen luo tiloista lopullisen suunnitelman asiakkaan toiveet huomioiden.

3.

Viranomaisprosessi

Hoidamme kaikki lupa-asiat ja muut viranomaisprosessit ennen rakentamisen aloitusta ja läpi koko rakennusprojektin.

4.

Rakentaminen

Varsinainen rakentaminen toteutetaan sovitun aikataulun mukaisesti ja laadukkaasti.

5.

Luovutus ja käyttöönotto

Uusien toimitilojen valmistuttua luovutamme tilat asiakkaalle ja suoritamme yhdessä tilojen käyttöönoton.

Hallitilat jokaisen tarpeisiin

Olemme vuosien saatossa kehittäneet oman hallimallistomme, joka luo hyvän perustan myös teidän hallirakentamiselle – jo suunnitteluvaiheessa!

Malllisto koostuu lukuisista eri hallimalleista, joiden kokoa, toiminnallisuutta ja ulkonäköä voidaan muokata vastaamaan täsmällisesti jokaisen asiakkaan omia tarpeita. Mallistomme antaa hyvät peruslähtökohdat kaikkiin hallinrakentamisprojekteihin, nopeuttaa rakentamisen suunnittelua sekä aloitusta, ja tuo näin ollen heti säästöjä!

Teollisuushallit, tuotantohallit

Varastohallit

Toimistorakennukset

Myymälätilat

Korjaamohallit